Sabtu, 21 November 2015

Aisyah Putriku

Aisyah Fahira Ahmad, Lahir di Padang, 4 September 2014
berjemur

usia 1 minggu sebelum dicukur
usia 1 minggu, pake bandousia 1 bulan

usia 2 bulanusia 2 bulan

Aisyah usia 3 bulan, BB : 6,4 Kg
Aisyah usia 4 bulan
Aisyah 5 bulan

Aisyah 6 bulan

BB saat lahir 2,8 Kg
Usia sebulan 4,5 Kg
Usia 2 bulan BB : 5,4 Kg.
Usia 3 bulan, BB : 6,4 Kg